Silver Violetta Flamman

Silver Violetta Flamman

Silver Violetta Flamman det är mycket stark andlig energi som förvandlar vår negativa karma till positiv energi. Den gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain.

De som regelbundet använder den Silver Violetta Flamman i meditationer kan uppleva hur positiva känslor som förlåtelse, tolerans, hopp, glädje, diplomati och själsligt helande bli förstärkt!!!

Med det Silver Violetta Flamman dina smärtsamma minnen från det förflutna bli helade och din relation problem bli löst. Denna energi kan även användas för att rena din aura och chakran. Du kan använda Silver Violetta Flamman för att hela dig själv och andra.

I kursen ingår:

  • 1 initiering
  • Kursmanual
  • Övningar

Efter kursens slut får du ett personligt certifikat hemskickat på posten.

Kurslängd: ca 2 veckor

Intresserad?

Skicka en e-post (klicka på länken). Skriv namn, telefonnummer,
e-post adress, vilken kurs.

Saint Germain

Mästeralkemist och Hierark för Vattumannens Tidsålder
Chohan på den Sjunde Strålen – Själens SäteGudskvalitet: Frihet, Förståelse, Förlåtelse, Barmhärtighet, Omvandling, Transmutation
Missbruk: otacksamhet, negativt bundna mönster, hävkraft

 Tillsammans med sin tvillingsjäl Portia spelar Saint Germain en viktig roll för själars befrielse i Vår tid. Han kommer med gåvor från Den Helige Ande och har fått tillstånd att introducera den Silver Violetta Flamman som ett instrument för att förbränna negativ karma. En karma är lagen om orsak och verkan – alltså det vi gör mot andra får vi tillbaka, men genom Flamman så kan vi få lösa och bränna bort karma. Denna välgörande och förlåtande alkemiska eld riktas in i varje cell och atom i ditt väsen för att grundligt rensa karismatiska aspekter ända tillbaks till dess ursprung. Med hjälp av den Violetta Elden blir det inte nödvändigt att fysiskt möta och återgälda dessa energier utan individen kan omvandla dessa med hjälp av det Talade Ordets kraft. Genom åkallan och bön till JAG ÄR Närvaron strålar denna heliga eld ned och förbränner oönskade kvaliteter. Detta är den sanna alkemiska processen som förädlar vårt jag.

Som överstepräst i den Violetta Flammans tempel på Atlantis upprätthöll Saint Germain genom sin åkallan och sin kausalkropp en pelare av eld, en fontän av Violett sjungande eld, som magnetiserade folk från när och fjärran och befriade dem från alla bindande tillstånd i kropp, själ och sinne. Han inkarnerade senare som bl.a. Josef, Jesus far, Merlin, Christofer Columbus och Francis Bacon. Han uppträdde efter sin himmelsfärd som ”Europas Underman” och sågs under ett decennium besöka Europas hov i syfte att skapa ett enat Europa. Alltid redo att få till stånd nya uppfinningar och vägleda människan till friheten genom alkemins transmuterande redskap.

 

Den Violetta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är verkligen en kraftfull och andligt renande metod. Den Violetta Flamman anses vara en av de största gåvor Gud har givit mänskligheten och gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain.

 

Violetta Flamman kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som ”tröstaren” i svåra tider. Denna andliga “eld” renar och transformerar inte enbart effekten av det negativa, utan går till orsaken till problemet genom att transformera känslor och minnen i vårt undermedvetna.

När vitt ljus sänds genom en prisma uppstår ett spektrum av färger, där det Violetta och ultra-Violetta ljuset har den högsta frekvensen. På ett liknande sätt har det Violetta andliga ljuset från Guds hjärta den högsta förvandlande förmågan på hela människans varelse. Det berättas hur den Violetta Flamman går ner på molekylär och atomisk nivå för att befria oss från den negativa energi som ligger som en trög sirap i tomrummet mellan atomkärnan och elektronerna.

När du bjuder in den Silver Violetta elden känner du dig lättare och mindre nedtyngd av dina erfarenheter då den rent bokstavligt sköljer ut orsaken till olika personliga problem i meditationen. Den Silver Violetta Flamman rengör och frigör oss från minnen av tidigare erfarenheter. Då höjer vi vår självkänsla och kan hjälpa oss själva att känna oss nöjda och lyckliga med oss själva.